Domsteins-sletta på Biri

Midt i boligfeltet Prestgårdsjordet Biri sentrum, med eiendommen til Ellen Krageberg som nærmeste nabo, ligger en steinring som kan være opptil to tusen år gammel. Det magiske antallet 9 er redusert til 8, en men det er lett å se hvor den siste skulle ha stått. Steinsettinger som denne blir ofte kalt tingplasser eller dommer-ringer. Ellen Krageberg forteller at ringen opprinnelig er et gravminne. Den døde har trolig vært av høy byrd. Kanskje var den gravlagte en lokale høvding eller en person med stor magisk makt. Folk flest fikk ikke noen imponerende steinring eller gravhaug reist til minne om seg. Det er ikke foretatt utgravninger verken i eller utenfor steinringen på Biri.

Plassen med steinringen blir lokalt kalt Domsteins-sletta på Biri. Eiendommen lå opprinnelig under gården Sigstad.  Eventyrsamleren Peder Christian Asbjørnsen fikk her på Biri i 1842 høre sagnet om Hans Sigstad som hadde vært ute og lett etter hestene sine på Sigstadmoen.

«Da han kom til Domsteinssletta, kjente han seg ikke igjen. Han så et slott og møtte gjenferdet til Åse Lunde, en kvinne som hadde dødd i barselsseng mange år tidligere. Folk trodde de underordiske hadde tatt henne. Gjenferdet til Åse Lunde fortalte Hans Sigstad at hun nå hadde en underjordisk som husbond. Det var han som hadde hestene Hans lette etter. Grunnen til at den underjordiske hadde tatt hestene var fordi guttene til Hans slo etter dem med bisselet. Gjenferdet fortalte at når guttene slo hestene, fikk de ikke gå i fred for ville dyr. Så ba gjenferdet ham om å gå, for mannen hennes snart kom hjem. Hans Sigstad gikk straks av sted og fant hestene sine.

Åse Lunde er ikke bare en sagnperson. Hun het egentlig Aase Dagfinnsdatter og var fra Biri. Hun døde i 1760. En grunn til at dette sagnet er blitt knyttet til Domsteinssletta kan være ”bedesteinen”.  En av steinene i ringen er lavere og flatere enn de andre. Den kalles bedesteinen. Tradisjonen forteller at kvinner som ventet barn, satt på denne steinen og ba for å få en lett fødsel. Kanskje oppsøkte Åse steinen før hun skulle føde.»

kilde: http://www.kjerringvern.no/category/bygningsvern/husmannsplass/ 

les et eventyr fra Asbjørnsen og Moe som omtaler domsteinene her. 

domsteinane på Sigstadmoen: steinar frå eldre tid på Domsteinsletta ved Biri, midt i eit bustadområde i dag. Ei informasjonstavle viser veg. – Domsteinar er steinar i ringar eller firkantar, som ein tenker er etter graver frå rundt år 0 til 700 e.Kr. Daude, gilde folk på den tida blei først brende, og så blei oska samla og gravlagt i ein ring av sju, ni eller tretten steinar, som vel var magiske tal for dei som laga ringane. [Raju 2003, s. 121)

Steinringen ligger rett på utsiden av gjerdet på husmannstuggua